Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Google cykladanmark.se

Vandrarhem i Odense på Fyn

fina sangar
Danhostel Odense


Från Fåborg kan du faktiskt ta en annan väg till Jylland. Fåborg ligger på den sydvästra spetsen av Fyn och avståndet till Als och Sönderborg är inte mer än några mil. Tar du färjan Böjden Fynshav är du över på en halvtimma för 55 Dkr och har sedan nära till Tyska gränsen och resten av europa. Till Flensburg i norra tyskland är det inte mer än drygt fem mil. Se mer på Google maps>>>

om varldens lyckligaste folk
H. C. Andersens underbara resor i Sverige

För att fira H.C. Andersens 200-årsdag utger Centrum för Danmarksstudi er och Makadam förlag denna bok, där tolv svenska och två danska förfa ttareoch forskare skriver om hans förbindelser med Sverige och svenska rna förr och nu.H. C. Andersen var en av sin tids stora resenärer och gjorde sex resor enbart till Sverige, där han umgicks med berömdheter, föll i förundran inför naturen och imponerades av gruvor och maskinte knik. Om en av resorna skrev han den märkliga boken I Sverrig.Andersen var vän med Fredrika Bremer och förälskade sig i Jenny Lind. Han lyss nade på lundensisk studentsång och försåg komponisten J. A. Hägg med t exter. När hans hundra årsdag firades trettio år efter hans död hyllad es han i en artikel signerad »August Strindberg, elev av Andersen«.Med tiden har hans elever bland svenska författare blivit många. Kanske f lög Nils Holgersson över Sverige tack vare H. C. Andersen. Astrid Lind gren inspirerades av hans eventyr och Maria Gripe av hans skuggfilosof i, Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter bygger på en av hans berät telser, och P. O. Enquist porträtterade honom i sitt drama Från regnor marnas liv.Alla dessa förbindelser kartläggs i denna boks fjorton essä er, som också tolkar »Tummelisa« som ett androgynt eventyr, närläser d en rövarromantiska »En historia från klitterna« och sätter in Liden Ki rsten i sitt operasammanhang. Vidare jämförs olika svenska översättnin gar av »Kejsarens nya kläder« och Fredrik Bööks stora Andersenbiografi analyseras.I bokens andra avdelning trycks på nytt fjorton svenska te xterom Andersen, några av dem välkända, andra värda att räddas från gl ömskan. I bokens omfattande bibliografi finner man de många spåren, fr ån dödsåret 1875 till i dag, av H. C. Andersens underbara resor i Sver ige.Ingår i bokserierna Centrum för Danmarksstudieroch Svenska barnbok sinstitutetsskriftserie. (Seelig)

 

Cykelklubbar Fyn och S�dra Jylland


bredstencm.dk

cykelmotion odense

Nyborg cykelklubb

midtfynscc.dk

Faaborg motionsklubb

Denna sida använder cookies för att göra ditt besök bättre. Du kan stänga av cookies genom att läsa mer här>>>